Borstvax

Produktinformation
Beskrivning
Beskrivning

Användes för borstning och grovpolering med sisal- eller lappolerskivor. Periferihastighet 35-40 m/sek.

Egenskaper
Egenskaper
ETIM-klasskod
EC004146
Artiklar
Hämtar artikelinformation