Förputsvax

Produktinformation
Beskrivning
Beskrivning

Användes vid putsning och grovpolering av icke järnmetaller såsom koppar, mässing, zink och aluminium med sisal- eller lappolerskivor. Periferihastighet 35-40 m/sek.

Artiklar
Hämtar artikelinformation